Polskie biznesy wytwarzają rzeczywiście polskie produkty

Polskie biznesy – to polskie produkty,  które rozwijają Polską gospodarkę. Tutaj zapoznasz się z rodzimymi biznesami z wszystkich możliwych branż. Dowiesz się co produkują i gdzie można kupić produkty wytworzone lub usługi oferowane przez polski biznes.

Polskie biznesy w liczbach

W Polsce obecnie jest ponad 4 miliony podmiotów gospodarczych na podstawie danych statystycznych. W tym małe i średnie przedsiębiorstwa to ponad 90% wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. Duże firmy natomiast stanowią zaledwie kilka procent całego biznesu w Polsce. Małe i średnie firmy są bardzo istotną częścią polskiego sektora przedsiębiorstw, co się przekłada na dość istotny wkład w polskie PKD.  Ogółem  przedsiębiorstwa zarejestrowane wytwarzają ponad 70% PKB  co stanowi bardzo duży w kład w  Polska gospodarkę.

polskie biznesy
polskie biznesy

Polskie biznesy – firmy  ważne dla nas Wszystkich

Polskie firmy to nie tylko przedsiębiorca, który czasami jest postrzegany i traktowany jak zło konieczne. Patrząc na polskiego przedsiębiorce ludzie mają na  myśli  w tyle głowy  człowieka nastawionego na zysk, nie zwracającego uwagi na potrzeby drugiego człowieka – a tak nie jest. Przedsiębiorca niezależnie jakiej wielkości prowadzi biznes musi prowadzić firmę ku rozwojowi, a rozwój to stabilizacja i ugruntowanie firmy na w rynku którym działa. Polska firma dobrze działająca  z ukierunkowanym rozwojem to stabilne miejsca pracy i wparcie lokalnej społeczności w rozwoju na terenie której prowadzi działalność produkcyjna czy usługową.  Polskie biznesy to także podatki – pieniądze przeznaczone z budżetu państwa między innymi na służbę zdrowia, szkolnictwo , straż pożarna itp.

Kupując polskie produkty wspierasz polskie biznesy i Nasz Kraj

Kupowanie produktów rzeczywiście polskich producentów lub korzystanie z usług firm rodzimych  to priorytet dla każdego polskiego  konsumenta.  Decydując się na zakupy produktów  czy korzystania  z usług firm zagranicznych  likwidujesz polskie miejsca pracy i zmniejszasz wpływy do naszego wspólnego portfela.  Nie dziw się później , że służba zdrowia jest niedofinansowana a nasze emerytury niskie. Realny wpływ na nasz wspólny portfel mamy wszyscy, niezależnie kim jesteśmy i co robimy. Ważne od kogo kupujemy.

Pamiętaj Polska Firma to nie tylko przedsiębiorca nastawiony na zysk, to także miejsca pracy, podatki i nasz wspólny rozwój.

Certyfikat dla firm www.certyfikatpolskiprodukt.pl

polskie produkty
polskie produkty